Hoe wordt de aankomsttijd vastgesteld?

Het 'Stop Detection algorithm' bepaalt wanneer een voertuig volgens de Control Tower op een stop arriveert. 

Stop detectie is een vrij ingewikkeld algoritme, omdat het moet kunnen omgaan met gecompliceerde situaties. Zoals meerdere stops bij huizen dichtbij elkaar, of een route die vlak langs een latere stop loopt. 


Waar mogelijk maakt deze bepaling gebruik van handmatig ingetekende 'Geofences' om stoplocaties exact af te bakenen. Bij afwezigheid daarvan wordt een cirkel rondom het adres gebruikt. Een instelling bepaalt hoe groot die cirkel is, de standaardwaarde is een radius van 100 meter.


In principe is de aankomsttijd: het eerste moment waarop het voertuig stilstaat binnen de geofence (een zogeheten 'standstill_event'). Als dat niet bepaald kan worden, zijn er terugvalopties zoals het eerste gedetecteerde punt binnen de geofence.


Voorbeeld van een handmatig ingetekend Geofence:


Voorbeeld van twee automatisch bepaalde (dus niet ingetekende) geofences vlakbij elkaar:


Deze zijn zichtbaar te maken door de instelling 'Breadcrumb' /  'Kruimelpad' te activeren (en ver genoeg op de kaart in te zoomen):


Een Geofence of Area fence is een digitale omheining of virtueel 'hek'. Wij noemen dit meestal een fence.
Of aanwezigheid van een voertuig binnen een fence ook tot een geregistreerde stop leidt, hangt van een aantal voorwaarden af:

 • Er moeten meerdere gps punten dicht bij elkaar binnen het fence zijn;
 • Het voertuig moet een minimale tijd binnen de fence verblijven. Deze tijdsduur is een instelling. Voor thuisbezorging kan hij bijvoorbeeld op 3 minuten gezet worden. Voor transport operaties met laden en lossen zal het wat langer zijn;
 • Optioneel kan ook een minimum percentage ingesteld worden van de geplande stoptijd (cq laadtijd) die binnen de fence doorgebracht moet zijn;
 • Er zitten 'afvang' functies in, zoals dat een zeer duidelijke stop vlakbij maar buiten een fence ook als stop geregistreerd wordt, onder instelbare voorwaarden;
 • Er is in te stellen of stops wel of niet in afwijkende volgorde geregistreerd mogen worden (afwijkend van de planning);
 • Er is een 'window' rondom de geplande tijd van een stop waarbinnen hij geregistreerd zal worden, deze maximale 'te vroeg' en 'te laat' waarden zijn separaat in te stellen;
 • Afhankelijk van voertuig en boordcomputer kan ook gekeken worden naar het uitzetten van de motor van het voertuig als bewijs van stoppen;
 • Er wordt gekeken naar de snelheid van het voertuig: als die 0 is, is er dus een 'standstill'. Dit is ook een voorwaarde om een stop te registreren.


Analyse bij problemen met de aankomsttijd


Probleem: Een stop is onterecht niet geregistreerd


Onderstaand een aantal mogelijke verklaringen als dit optreedt:

 • De GPS registratie was niet goed. Er zijn helemaal geen punten doorgekomen, of de 'drift' was zo groot dat de punten te ver uit elkaar of zelfs buiten de fence vielen. Af en toe treedt ook een probleem met een device op waarbij de punten honderden meters naast de werkelijke locatie gezien worden. De oplossing in deze gevallen meestal: controle van het device of de app die de chauffeur gebruikt. Het kan ook een tijdelijk connectie-probleem zijn als het zichzelf later herstelt.
 • De stop duurde korter dan de ingestelde minimum-tijd. Als dit vaak voorkomt, is aan te raden om die instelling aan te passen.
 • De chauffeur was veel te vroeg of te laat, of week af van de planningsvolgorde waar dit niet toegestaan is.
 • De rit was volgens de Control Tower reeds afgerond, omdat de laatste stop al afgehandeld was (al dan niet terecht). Latere stops worden in dat geval genegeerd.
 • De voorgaande trip van het voertuig is nog niet afgerond, omdat de laatste stop(s) daarvan niet geregistreerd zijn. De oplossing is dan die vorige trip handmatig af te melden, dan zal de data achteraf nog verwerkt worden en de actieve trip zich 'herstellen' (hier zit wel een tijdslimiet aan, standaard is die 4 uur).


Probleem: Een stop is onterecht wel geregistreerd


Onderstaand een aantal mogelijke verklaringen als dit optreedt:

 • De chauffeur heeft gedurende meerdere minuten stilgestaan vlakbij de stoplocatie, bijvoorbeeld vanwege pauze, een stoplicht of file, waardoor deze te vroeg afgemeld is. Nogmaals daar stoppen wordt dan niet meer geregistreerd. Dit is iets om goed rekening mee te houden bij het intekenen van geofences (dat bijvoorbeeld niet per ongeluk een snelweg of kruispunt er binnen valt). Dit is ook een risico als meerdere locaties zeer dichtbij elkaar liggen.
 • Als dezelfde locatie meerdere keren voorkomt in één route gaat dit ook wel eens mis, als bijvoorbeeld de chauffeur tijdens de eerste stop kort het geofence verlaat en daarna weer inrijdt (bijvoorbeeld vanwege pauze of omdat tussen het lossen en laden een stuk omgereden wordt), dan kan dit onterecht als twee stops gezien worden in plaats van één. Dit is op te lossen door Geofences ruimer in te tekenen en door de maximale 'te vroeg' waarde goed in te stellen.
 • Een 'burenlevering', doordat twee stops vlakbij elkaar liggen concludeert hij dat beide al bezocht zijn.