Hoe wordt de vertrektijd vastgesteld?

Een stop eindigt op het moment dat het voertuig de fence uitrijdt. De standaard instelling is dat als eindtijd van een stop het eerste meetpunt buiten de geofence genomen wordt. Dit is zo nodig anders in te stellen, bijvoorbeeld als u met devices werkt die geen frequente GPS data doorsturen, waardoor dit een onnauwkeurig resultaat zou opleveren.


Analyse bij problemen met de vertrektijd

Probleem: het vertrek wordt niet geregistreerd

Dit komt niet heel vaak voor, als de aankomst wel zichtbaar is. Hieronder enkele mogelijkheden als dit toch optreedt:

  • Mogelijk is gedurende de stop de GPS uitgevallen, of de chauffeur is uitgelogd, waardoor de connectie verbroken is.
  • De chauffeur is extreem vroeg of laat (hoewel dan gewoonlijk ook de aankomst niet zichtbaar is).
  • Het gaat om twee naast elkaar liggende (los)locaties, waarbij de chauffeur zijn voertuig op dezelfde parkeerplaats laat stilstaan, waardoor maar één stop zichtbaar is en het lijkt alsof de tweede niet heeft plaatsgevonden.


Probleem: het vertrek wordt te vroeg geregistreerd

  • Dit kan gebeuren als de chauffeur tijdens een stop kort het geofence verlaat en daarna weer inrijdt, bijvoorbeeld vanwege pauze of omdat tussen het lossen en laden een stuk omgereden wordt. Dit is op te lossen door Geofences ruimer in te tekenen en door de maximale 'te vroeg' waarde goed in te stellen.
  • Het kan ook een gevolg zijn van 'GPS drift' waarbij de locatie waarneming onnauwkeurig en wisselend is, terwijl het voertuig gewoon stil staat. Als hierbij een punt buiten het geofence valt, wordt de stop onterecht al afgerond. Dit risico is ook te verminderen door het ruim intekenen van geofences (waar mogelijk).