Introductie

Deze maand zijn er weer verbeteringen geweest aan het Simacan platform. Het betreft de volgende onderwerpen:


Update Zending Status view

Er zijn verbeteringen aangebracht aan de Zending Status view:

  • Er is nu een datum toegevoegd in de tooltip van de acties voor meer duidelijkheid
  • Gerealiseerde tijden in de tooltip zijn nu volledig
  • Er wordt een icoontje getoond indien er een datumovergang tussen de acties zit


Update Kruimelpad

Een verbetering is aangebracht aan het tonen van de GPS posities in het kruimelpad. 

  • We tonen nu automatisch afgekeurde gps-punten in de Control Tower
  • Data die afgekeurd wordt om een andere reden dan 'te oud' wordt getoond voor alle typen FMS'en. Deze zijn te herkennen aan een lichtgrijze kleur.
  • Data die te oud is, wordt nu specifiek alleen getoond voor Logi-App.
  • 'Te oud' betekent: we hebben reeds een nieuwer gps-punt ontvangen. Dus alle punten die ouder zijn dan het laatst verwerkte gps-punt worden afgekeurd, en voor Logi-App worden deze nu getoond in de Control Tower.

Andere updates

  • Het kiezen van een type kaart is verplaatst van het linkermenu naar linksonder op de kaart zelf
  • Performance verbetering
  • In rit-details wordt nu ook de datum weergegeven. Dit in verband met ritten die een datumovergang hebben en waarvan niet altijd duidelijk is wanneer welke stop gepland staat.


Zijn er functionaliteiten die je niet aan hebt staan maar wel zou willen gebruiken of heb je feedback of vragen over deze release notes? Neem contact met ons op via Support@Simacan.com