Wat is de Delta T*?

Delta T is een ander woord voor vertraging, een kolom in de Control Tower, aanwezig zowel in de ritten-view als in de zendingen-view. Deze toont een getal dat positief, 0 of negatief is. Dit kan in minuten of in uren zijn, afhankelijk van uw instellingen (het voorbeeld links toont uren, het voorbeeld rechts minuten): 

De betekenis van dit getal is: de voor deze rit grootste aanwezige (voorspelde) afwijking van de geplande aankomsttijd. Het is dus geen optelling of gemiddelde, maar alleen de hoogste afwijking die zichtbaar is.


NB: Afgeronde, geannuleerde of momenteel actieve stops worden hierbij niet meegenomen! Dus als een voertuig op dit moment op een stop aanwezig is, wordt niet de huidige vertraging getoond als DeltaT, maar een verwachting voor later in de rit.


Bij afgeronde riten toont de DeltaT het grootste verschil met geplande tijd dat in de rit voorgekomen is.


De kleuren van de getallen hebben te maken met of de stop 'te vroeg', 'op tijd' of 'te laat' gaat zijn. Er is een algemene instelling wanneer een verwachte aankomsttijd als 'te laat' of 'te vroeg' geldt. Deze waarden zijn ook per stop aan te passen. 


NB: Delta T toont te grootste vertraging. Dat wil zeggen: het wiskundig grootste getal van alle afwijkingen per stop. Bij ritten die Te vroeg zijn, betekent dit dat het de kleinste afwijking kan zijn. Bijvoorbeeld: wanneer een rit twee stops heeft, waarbij er één 20 minuten te vroeg beleverd zal worden (-0:20), en één 3 minuten te vroeg (-0:03) dan wordt de Delta T '-0:03', omdat -3 groter is dan -20.


Dit zijn de mogelijke kleuren en hun betekenissen:

 1. Blauw en zonder onderstreping: Default - Stop is op tijd
 2. Blauw met rode onderstreping: niet 'te laat', maar wel NA de bloktijd
 3. Rood met rode onderstreping: 'te laat', Exceptie
 4. Blauw met oranje onderstreping: niet 'te vroeg', maar wel VOOR de bloktijd
 5. Oranje met oranje onderstreping: 'te vroeg', Exceptie
 6. Geen data ontvangen voor een bepaalde tijdsduur (de minimale tijdsduur waarbij dit symbool getoond wordt, is een instelling). Dit icoon heeft ook een 'hover' functie, deze toont de tijd dat voor het laatst data ontvangen werd en wat op dat moment de DeltaT was:

 

* NB: deze kolom kan een aangepaste naam hebben in uw Control Tower

Analyse van problemen met Delta T


Delta T ontbreekt of is +0

Wanneer een waarde voor DeltaT ontbreekt of +0 als waarde heeft dan kan dat een van onderstaande oorzaken hebben:

 • Als de rit nog niet actief en gestart is, zal de DeltaT altijd 0 zijn.
 • Een stop heeft een DeltaT van 0 als de auto er niet te laat aankomt en er een 'wachttijd' is ingesteld voor de stop, vanuit de planning. Dit houdt in dat het voertuig op deze stop pas mag gaan laden / lossen vanaf de geplande tijd. Het kan dan dus niet 'te vroeg' komen.
 • Er is al enige tijd geen GPS connectie meer, als het goed is wordt dan wel een grijs symbool getoond dat dit aangeeft. In het tabblad Voertuig onderin bij ritdetails is te zien wanneer voor het laatst GPS-data ontvangen is voor de rit. Voorbeeld:

Als deze bij alle of een groot deel van de ritten ontbreekt of onterecht nul is, wijst dat op een storing. Neem dan contact op met Simacan Support.


Delta T is veel hoger of lager dan ik zou verwachten

 • Is de rit zojuist gewijzigd? Zijn er stops geannuleerd, verplaatst of toegevoegd? Dat kan ofwel de geplande tijd niet meer realistisch zijn, waardoor DeltaT erg hoog (of laag) wordt. Of het kan zijn dat de nieuwe route niet correct gepland is maar bijvoorbeeld nog via een verwijderde stop loopt, of in de verkeerde volgorde. Dit geldt met name als er wijzigingen doorgevoerd worden op een rit die al bezig is.
 • Mogelijk is er verwarring over of er uren danwel minuten getoond worden in dit veld (dit is in te stellen). Vraag dit na bij een collega; als het onduidelijk blijft kunt u de vraag stellen aan Simacan Support. Is de huidige instelling ongewenst, neem dan contact op met uw key-user om een wijziging aan te vragen.
 • Kan het zijn dat er een stop handmatig afgemeld is? Dit kan ook een vertekend beeld geven van de stoptijden.
 • Er is iets fout gegaan waardoor een (of meer) stops onterecht te vroeg of in de verkeerde volgorde zijn afgemeld. Zie ook: Bepaling van de aankomsttijd. Kunt u niet goed verklaren wat er gebeurd is, stuur de rit dan door naar ons ter analyse.