Introductie

De TD-R Matrix is een Simacan-product waarbij we voor alle mogelijke routes tussen bekende locaties, de meest realistische afstand voor elke route en de verwachte rijtijd voor elk tijdsblok voor elke weekdag berekenen. 


De TD-R Matrix wordt gebruikt door planningstools van derden om nauwkeurigere en realistischere planningen te kunnen genereren. De Matrix wordt als bestand/API aangeleverd. De afkorting TD-R staat voor:

 • T > Time
 • D > Distance
 • R > Restrictions


Waar houden we rekening mee

In de route wordt rekening gehouden met:

 • De gegenereerde route is de te verwachten snelste route.
 • Toegestane wegen per voertuigtype (normale auto of normale truck).
 • Wegwerkzaamheden met een langere tijdsduur (niet ad-hoc werkzaamheden).


In de route wordt geen rekening gehouden met:

 • De kortste route of een combinatie tussen een snelle en korte route.
 • Toegestane wegen voor alle voertuigtypes (bijvoorbeeld vrachtwagens die van standaard maten afwijken en fietsen).
 • Ad hoc werkzaamheden of werkzaamheden van korte tijdsduur.
 • Tijdsgebonden wegafsluitingen.


In de rijtijd wordt rekening gehouden met:

 • Te verwachten effecten van het tijdstip en de dag in de week waarop de rit gereden wordt op snelheid. Bijvoorbeeld te verwachten files.
 • Effecten van maximale snelheid en de toegestane maximale snelheid per voertuigtype (normale auto of normale truck).
 • Seizoensgebonden factoren (tegen extra kosten toe te voegen), bijvoorbeeld het verschil in files tussen herfst en lente of dat er tijdens vakantieperiodes minder files verwacht worden.


In de rijtijd wordt geen rekening gehouden met:

 • Manoeuvre Attracties rondom een locatie. Dit is locatie afhankelijk en wordt gezien als onderdeel van de locatie.
 • Een extra buffer voor de kans dat oponthoud langer duurt dan verwacht.
 • De TD Matrix houdt rekening met rijtijd, niet met reistijd. Zaken als pauzetijden, tanken, het missen van een afslag, het moeten zoeken naar een locatie e.d. worden hierin niet meegenomen.


Bij de te verwachten rijtijd wordt rekening gehouden met de snelste route en wordt de te verwachten drukte op ieder moment van iedere dag in de week ingecalculeerd. In de huidige ijkpunten van de TD Matrix is rekening gehouden met de mindere drukte op de wegen vanwege Corona. 


Wat leveren we aan

Simacan levert per start- en eindlocatie, de afstanden en de rijtijd. De (vertragings)rijtijd is per dag van de week en per 30 minuten. De eindrijtijd wordt berekend als: freeflow rijtijd + (vertraging rijtijd * vertragingsfactor)

De routes zijn voor de actieve locaties in Simacan Masterdata inclusief de eerste en laatste kilometers.


We leveren 3 bestanden aan: 

 • timedistances.csv
 • delay_monday.csv (voor elke dag van de week een andere CSV
 • delay_factors_20210812.csv (elke dag een andere CSV) (Seizoensfactoren)


timedistances.csv

De afstand en freeflow reistijd (tijd zonder opstoppingen).

Elke rij is een oorsprong-bestemmingspaar. De rij bevat kolommen met de afstanden (meters) en de freeflow reistijd (seconden). 


delay_monday.csv

De vertraging reistijd voor een bepaalde tijd.

Elke rij is een oorsprong-bestemmingspaar.

We hebben de vertragingen in CSV-formaat en parketformaat.


Het parketbestand heeft kolommen met vertragingen per 5 minuten van die specifieke weekdag (dus 256 kolommen). De vertraging is in seconden. De eerste kolom is de reistijd van 00:00. De laatste 6 kolommen zijn de tijden van de volgende dag. Dus in het geval van het parketbestand van maandag zijn dit 00:00 tot 00:25 op dinsdag.


De CSV-bestanden hebben kolommen met vertragingen per 30 minuten. Het is niet per 5 minuten, want het bestand wordt dan 6 keer zo groot. De eerste kolom delay_0 is de reistijd voor 00:12:30. Dit is de gemiddelde reistijd voor de eerste 6 kolommen van het parketbestand. Dus de reistijd tussen 00:00, 00:05, 00:10, 00:15, 00:20, 00:25.


delay_factors_20210812.csv

Meer/minder vertraging verwacht op een specifieke dag voor een specifieke regio. 

Tijdens vakanties is er bijvoorbeeld minder vertraging.

Elke rij is een oorsprong-bestemmingspaar. De rij bevat een kolom met de vertragingsfactor.Om verder rekening mee te houden


Gevolgen van onverwachte congesties

De TD-matrix bestaat uit de rijtijd die de meeste kans heeft dat er gereden wordt. Dit betekent dat er altijd een kans is dat de rijtijd langer zal zijn, als er onverwachte congestie optreedt. Als er aan het begin van de rit meer opstoppingen optreden dan verwacht, zorgt dit ervoor dat het voertuig bij alle komende haltes later aankomt. Omdat de TD-matrix geen extra buffer heeft voor het geval dat dit gebeurt.


Partijen willen echter niet de rijtijd die de meeste kans heeft, maar een rijtijd die gemiddeld het meest nauwkeurig is.


Voorspel alleen rijtijden, geen reistijden

Een reistijd bevat rijtijd en alle andere zaken tijdens de reis. De TD-matrix bevat geen manoeuvreduur in de buurt van de locatie, pauzes, tanken, zoeken op de locatie, enz. Dit betekent dat als klanten extra rijtijd tussen twee stops willen, ze wat extra tijdsduur boven onze rijtijden moeten toevoegen.


Maakt uw plansysteem nog geen gebruik van de Simacan TD-matrix of heeft u vragen over dit artikel? Neem contact met ons op via Support@Simacan.com