Inleiding

Albert Heijn Transport maakt gebruik van het Simacan winkeldisplay om de levertijden van de verschillende transportritten weer te geven.Heeft u toegang tot de Simacan winkeldisplay vanuit Albert Heijn Transport, dan gelden er enkele specifieke inlogstappen om toegang te verkrijgen. Deze onderstaande instructies lichten die stappen toe.


Inloggen op de winkeldisplay

Toegang tot het winkeldisplay verloopt via uw persoonlijke Albert Heijn account. De snelste manier om in te loggen is gebruik te maken van de volgende link:

https://sso.simacan.com/auth/realms/ah-transport/protocol/openid-connect/auth?client_id=arrivaldisplay&redirect_uri=https://ah-transport.arrivaldisplay.simacan.com/&response_type=code&scope=openid&kc_idp_hint=azure-ad-provider


Deze link verwijst u direct door naar het winkeldisplay, gebruikmakend van uw Albert Heijn account voor inloggen. Als u al bent ingelogd in uw Albert Heijn account en u toegang heeft tot deze applicatie dan komt u direct in het winkeldisplay. 

Mocht u nog niet of niet langer zijn ingelogd in uw Albert Heijn account, dan wordt u gevraagd om in te loggen op de Albert Heijn omgeving. Zie daarvoor de sectie Inloggen op uw Albert Heijn account.


Mocht u met een ander Microsoft account zijn ingelogd dan uw Albert Heijn PNL account (bijv. uw privé Outlook/Hotmail account), zie dan de sectie Ingelogd met een ander Microsoft account


Mocht u wel ingelogd zijn in uw Albert Heijn account, maar geen toegang hebben, zie dan de sectie Ingelogd maar geen toegang.


Let op: in uitzonderlijke gevallen is het nog niet mogelijk om gebruik te maken van uw Albert Heijn account. In dat geval kunt u een specifieke Simacan account hebben ontvangen vanuit Albert Heijn. Volg dan de stappen in de sectie Inloggen met een Simacan account.


Inloggen op uw Albert Heijn account

Als u gebruik maakt van de link in de vorige sectie, en daarbij op een inlogscherm terecht komt van Microsoft (zie onderstaande afbeelding), dan logt u hier in met uw Albert Heijn account. Dit is uw PNL account, dat er typisch uitziet zoals: pnlabc12@emea.royalahold.net. Weet u niet wat dit account is, neem dan contact op met de Albert Heijn IT servicedesk.

Na het invullen van het emailadres, komt u op een vervolg scherm waar u uw PNL-id en wachtwoord dient in te vullen, eventueel aangevuld met een twee-factor code. Weet u uw gegevens niet meer of lukt het niet om hier in te loggen, neem dan contact op met de Albert Heijn IT servicedesk.


Lukt het om succesvol in te loggen en heeft u rechten tot deze applicatie, dan wordt u nu doorgestuurd naar het winkeldisplay met de levertijden.


Ingelogd maar geen toegang

Wanneer u bovenstaande stappen heeft gevolgd, maar niet wordt doorverwezen naar het winkeldisplay, dan heeft u mogelijk geen rechten tot deze applicatie. U ziet dan een scherm zoals hieronder. In dat geval moeten de rechten aan uw account worden toegewezen. Neem daarvoor contact op met de Albert Heijn IT servicedesk.


Ingelogd met een ander Microsoft account

Mocht u met een ander Microsoft account zijn ingelogd in uw browser dan uw Albert Heijn account (bijv. een privé Outlook/Hotmail account), dan zal Microsoft automatisch proberen u met dat andere account in te loggen. Aangezien dat account geen rechten heeft op de Albert Heijn omgeving, zal dit worden geweigerd. U ziet dan een scherm zoals onderstaand.

Is dit bij u het geval, dan kunt u of proberen uit te loggen uit uw persoonlijke Microsoft account (hiervoor hebben wij geen persoonlijke instructies), of gebruikmaken van een Gast of Incognito/InPrivate/privé venster van uw browser. In dit venster kunt u dan inloggen met uw Albert Heijn account. Zie hiervoor de bovenstaande sectie Inloggen op uw Albert Heijn account.


Inloggen met een Simacan account

In specifieke situaties kan het zijn dat u gevraagd is gebruik te maken van een Simacan applicatie account in plaats van uw persoonlijke Albert Heijn account. Dit wordt niet aanbevolen en is een tijdelijke situatie totdat alle gebruikers volledig overgezet zijn naar persoonlijke accounts. Als u niet is gevraagd hier gebruik van te maken, volg deze instructies dan niet, maar maak gebruik van uw persoonlijke account. Zie daarvoor de secties hierboven.


Wanneer u gevraagd is om met een Simacan account in te loggen, dan heeft u een specifiek gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen voor onze applicatie. In dat geval maakt u van een andere link om in te loggen: https://winkelapp.retailcontroltower.nl. Hier ziet u dan onderstaand scherm.

In dit scherm kunt u uw Simacan gebruikersnaam en wachtwoord invullen. Wanneer de foutmelding "invalid username or password." wordt getoond na inloggen, dan heeft u geen Simacan login account, en wordt gevraagd bovenstaande instructies voor inloggen met uw Albert Heijn account te volgen, of anders contact op te nemen met de Albert Heijn IT servicedesk.


Geen succes?

Mochten deze instructies u niet verder helpen, dan verzoeken we u om contact op te nemen met de Albert Heijn IT servicedesk.