Introductie

Beheerders op het Simacan platform kunnen toegang krijgen tot de functie gebruikersbeheer in de Masterdata applicatie. Via deze functie is het mogelijk de lijst met geregistreerde gebruikers van de Simacan applicaties in te zien en te beheren.

Gebruikersbeheer openen en overzicht

Gebruikersbeheer is onderdeel van de Masterdata applicatie van uw Simacan omgeving. U benaderd deze applicatie via de URL die voor uw omgeving van toepassing is, volgens het sjabloon: https://<klantnaam>.masterdata.simacan.com.

U logt daar in met uw Simacan beheerdersaccount.

Vervolgens klikt u in de knoppenbalk bovenin op Gebruikers.

LET OP: Wanneer de gebruikerstab uitgegrijst is en niet aangeklikt kan worden, dan bent u niet via de juiste URL op Masterdata ingelogd. Het is belangrijk om de volledige URL met klantnaam te gebruiken zoals hierboven is aangegeven.


Op de getoonde pagina vindt u een overzicht van de gebruikers met daarbij de belangrijkste gegevens. U kunt zoeken op naam en emailadres van een gebruiker om bij grote aantallen snel het juiste account te kunnen vinden.

Tevens ziet u hier de laatst bekende inlogtijd van de gebruiker.

LET OP: De getoonde inlogtijd wordt slechts 90 dagen bewaard. Wanneer een gebruiker langer dan 90 dagen geleden voor het laatst actief was toont deze kolom een streepje.

Ook worden login tijden hier niet geregistreerd wanneer de gebruikers niet de klant-specifieke applicatie URLs gebruiken om in te loggen. Bijvoorbeeld: wanneer een gebruiker inlogt via https://<klantnaam>.controltower.simacan.com, wordt deze loginactiviteit geregistreerd, maar wanneer een gebruiker inlogt via https://controltower.simacan.com niet. Om deze en andere redenen is het aan te raden uw gebruikers te instrueren via de juiste URL in te loggen. 

Gebruikers toevoegen

Door op de knop + nieuwe gebruiker te klikken kunt u een nieuwe gebruiker toevoegen. U komt dan in het gebruikersdetail scherm.

Op dit scherm vult u alle velden in. Kies de juiste functie voor de gebruiker. Functies worden door Simacan beheerd.

Het is ook nodig voor een nieuwe gebruiker om een nieuw eenmalig wachtwoord te genereren door op de ronde pijl te klikken in het Wachtwoord veld. U kunt dit wachtwoord vervolgens direct naar de gebruiker mailen door het veld E-mail de inloggegevens naar de gebruiker aan te vinken, of u kunt het wachtwoord naar het klembord kopiëren wanneer u het wachtwoord via een alternatieve manier wilt delen.

Dit wachtwoord is een eenmalig wachtwoord. Wanneer de gebruiker hiermee voor het eerst inlogt zal hem/haar worden gevraagd een nieuw persoonlijk wachtwoord in te geven.

Wanneer u vervolgens op de knop Maak deze gebruiker aan klikt wordt het account aangemaakt, eventueel een email met de gegevens naar de gebruiker worden gemaild, en gaat u terug naar het overzichtsscherm van gebruikersbeheer.


In een enkel geval kan het voorkomen dat het aanmaken van een account geweigerd wordt, terwijl de ingevoerde gegevens wel kloppen. In dat geval kan het zijn dat de gebruiker met het desbetreffende emailadres of gebruikersnaam al bekend is op het Simacan platform, buiten uw omgeving. Controleer in dat geval met de betreffende gebruiker of hij/zij al een account op het platform heeft, en gebruik in dat geval een alternatief emailadres/gebruikersnaam voor het account in uw omgeving.

Gebruikersgegevens wijzigen of hun wachtwoord resetten

U kunt een bestaande gebruiker wijzigen door op het betreffende account in de overzichtslijst te klikken. U komt dan in het gebruiker details scherm voor de gekozen gebruiker.

In dit scherm kunt u alle details wijzigen. Wanneer u Wijzigen opslaan aanklikt worden de nieuwe gegevens bewaard en gaat u terug naar de overzichtslijst.

Om het wachtwoord van een gebruiker te resetten, klikt u op de ronde pijl in het Wachtwoord veld. Er wordt dan een nieuw eenmalig wachtwoord voor de gebruiker gegenereerd en getoond. U kunt dit wachtwoord naar de gebruiker e-mailen of naar het klembord kopiëren wanneer u dit op een andere wijze wilt delen.

Dit wachtwoord is een eenmalig wachtwoord. Wanneer de gebruiker hiermee voor het eerst inlogt zal hem/haar worden gevraagd een nieuw persoonlijk wachtwoord in te geven.

De toegang van een gebruiker (tijdelijk) intrekken of weer herstellen

U kunt de toegang van een gebruiker (tijdelijk) intrekken vanuit het gebruiker details scherm voor de betreffende gebruiker. U klikt dan rechtsboven op Toegang intrekken. Zodra u op deze knop drukt gaat u terug naar de overzichtslijst. In de lijst zal het betreffende account uitgegrijst getoond worden.


U kunt het account op dezelfde wijze herstellen door op het gebruiker details scherm op de knop Toegang verlenen te klikken.

Een gebruiker permanent verwijderen

U kunt een gebruikersaccount permanent verwijderen, door op de knop Gebruiker verwijderen te klikken. Er opent een pop-up waarin om bevestiging van de verwijdering gevraagd wordt.

Controleer de gegevens. Wanneer u vervolgens bevestigd door op verwijder gebruiker klikt wordt het account permanent verwijderd.

Exporteren van de gebruikerslijst

Vanuit de overzichtslijst van gebruikers kunt u ook een export maken van alle bekende gebruikers. Hiervoor klikt u op de Export knop bovenaan de lijst.

Er wordt op dat moment een CSV bestand aangemaakt en gedownload met daarin de gegevens uit de lijst.