Introductie

Het tabblad Zendingen in de Control Tower is een overzicht van alle orders die je vervoert of laat vervoeren. Hiermee is het mogelijk om de status van zendingen te volgen zonder gelijk alle overige stops van een rit in beeld te hebben. Dit is zeer nuttig voor personen die netwerk / groupage operaties willen monitoren intern, maar ook om als inzicht te geven aan de opdrachtgever.De kolommen

De kolommen geven status informatie aan over de betreffende order. Het getoonde ordernummer komt rechtstreeks vanuit de planning en kan zowel een intern nummer als een klantreferentie nummer zijn.


De tweede kolom toont het aantal ladingdragers, indien deze worden opgestuurd vanuit de planning.


De derde kolom geeft de status aan van de zending. Dit kan zijn: Gepland, Onderweg of Afgerond. Dit wordt gedaan op basis van de planning en realisatie data conform de ritten. Let op: Als de chauffeur op locatie is aangekomen dan wordt de gerealiseerde tijd getoond. De status gaat vervolgens pas naar ''Afgerond'' zodra de chauffeur de locatie heeft verlaten, waarna ook de bolletjes grijs worden in plaats van blauw of rood.


De vierde kolom geeft informatie over de eerstvolgende locatie waar de chauffeur naar onderweg is. Is de rit afgerond, dan is deze kolom leeg.


De vijfde kolom geeft informatie over de activiteiten die horen bij deze zending. Hierin zijn de volgende opties mogelijk:


Door met de muis over de icoontjes te gaan wordt detail informatie zichtbaar in een zogeheten tooltip. Hierin staat informatie over:

  • De verwachte aankomsttijd
  • De geplande tijd
  • De aangevraagde tijd
  • De locatie


Doorgaans heeft een zending altijd minstens één laadactie en één losactie. Het is daarbij mogelijk dat er nog meer acties bekend zijn wanneer een zending bijvoorbeeld wordt gecrossdocked. In dat geval worden er meerdere bolletjes getoond.


LET OP: Kolom volgordes kunnen aangepast worden en daarom verschillen. 


Zoekveld 

Het is mogelijk om in het zoekveld op het ordernummer te zoeken. Vervolgens is het mogelijk om 'Excepties' aan te vinken, wat in dit geval zorgt voor het tonen van zendingen die te laat of te vroeg gaan aankomen. In de toekomst willen we hier uitgebreidere regels mogelijk maken.


Filters

Filters maken het mogelijk deze view relevant te maken voor de gebruiker en heel gefocust te werk te gaan. Indien geconfigureerd is het mogelijk te filteren op:

  • Opdrachtgever
  • Ontvanger
  • Transporteur
  • Laadlocatie
  • Loslocatie


Daarnaast kan er standaard gefilterd worden middels een checkbox op: Tijdigheid en de Status.Veelgestelde vragen

Hoe schakel je tussen een order en een rit, oftewel hoe kom je van een order naar de bijbehorende rit en andersom? 

  • De beste manier is om het ordernummer te kopiëren en in het zoekveld van de rittenlijst te plakken. Dan komt de betreffende rit naar boven.