Burendetectie is een functie die altijd actief is, het werkt dus niet via een instelling. Het werkt dan ook altijd volgens onderstaande logica.


Voorwaarden:

  • De 'buur'-stop(s) bevinden zich binnen het geofence / area fence van de eerste 'buur', het gaat dus om twee of meer overlappende fences. De standaard radius van een area fence is hierbij overigens wel instelbaar.
  • Het moet gaan om elkaar opvolgende stops in de planning.
  • Het verblijf van het voertuig binnen dit gebied moet een duur hebben van tenminste 65% van de totale geplande stoptijd voor alle betrokken stops.


Hoe worden de stoptijden bepaald voor de 'buren':

  • De totale verblijftijd voor alle 'buren'-stops wordt gedeeld door het aantal stops, deze krijgen dus allen dezelfde (gemiddelde) stoptijd mee als registratie, mogelijk wel met kleine afrondingsverschillen.
  • De eindtijd van de eerste stop is hierbij gelijk aan de starttijd van de volgende stop, etc.


Voorbeeld van twee buur-stops:
Resulterend in bijvoorbeeld deze registratie: