Realisatiedata is de informatie over daadwerkelijk gereden ritten / vervoerde ladingen zoals die te zien is in de Control Tower. Dus onder andere: GPS-punten, sensordata zoals de temperatuur, starten van de motor, stop- en start-tijden, tijdigheid vergeleken met de planning, excepties en afronding van ritten. Het gaat zowel over actieve ritten (of die actief zouden moeten zijn) als ritten uit het verleden. Deze data wordt ook gebruikt voor analyse van behaalde resultaten (Insights). Op deze pagina lees je meer over de werking hiervan.


Hoe werkt het?

Realisatie data kan dus in meerdere vormen op het Simacan platform terecht komen. De belangrijkste hiervan is GPS data. GPS  data wordt verstuurd vanaf de boordcomputer of chauffeurs app naar het platform. Op basis hiervan wordt de huidige en historische locatie getoond van de chauffeur en wordt geregistreerd waar de chauffeur is geweest en op welke tijden. De GPS data is de basis van alle andere logica op het platform.


Het Simacan platform maakt contact met de boordcomputer of chauffeurs app via het zogeheten Fleet Management Systeem (FMS). Vervolgens toont de Control Tower de meetpunten en gebruikt deze o.a. om ETA's uit te rekenen en excepties te tonen.


Lees ook verder het artikel ''Hoe werkt de stopdetectie''


Analyse van de GPS-registratie

Als gebruiker van de Control Tower kun je gemakkelijk zelf onderzoek uitvoeren naar de daadwerkelijk gereden route door een chauffeur. Dit kan door in het rit-detailscherm het vinkje 'Kruimelpad' te selecteren. Als deze is geselecteerd, worden alle GPS posities zichtbaar die we hebben ontvangen vanuit de boordcomputer of chauffeurs app.

Als gebruiker kun je zo'n puntje op de kaart aanklikken. Linksonder wordt dan het exacte tijdstip getoond waarop het voertuig op die locatie was en de status van het voertuig op dat moment, bijvoorbeeld:


Problemen oplossen

Hieronder staat verklaringen voor problemen die mogelijk optreden met de GPS data in jouw Control Tower.


Probleem: Er is geen of veel te weinig GPS data (meer) zichtbaar in de Control Tower

Vanaf de start van de rit, de rit is volgens de CT nooit begonnen: dit wijst op connectieproblemen. Ofwel de chauffeur heeft zijn internetverbinding uitstaan, is niet ingelogd op de BoCo, of er is een technisch probleem met de BoCo. Het kan ook nog aan de connectie tussen BoCo en Simacan liggen. Controleer daarom eerst of de chauffeur goed ingelogd is en of in diens app wel GPS data aanwezig is.Gedurende de tijd dat de rit actief had moeten zijn, heeft hij de status:
Achteraf wordt deze status omgezet naar:
Onderaan het Voertuig tabblad staat geen tijdstip waarop voor het laatst een GPS punt ontvangen is, want er is niets ontvangen:

Ergens gedurende de rit valt de data weg: zie hierboven. Wat ook wel eens gebeurt, is dat een chauffeur alleen WiFi aan heeft staan en geen mobiele data. Dan zien wij een enkele punt verschijnen, meestal vanaf een hub waar een sterk WiFi netwerk aanwezig is. En de rest van de route niets. Onderaan het Voertuig tabblad staat het tijdstip waarop voor het laatst een GPS punt ontvangen is:
Bovenaan de rit ziet u mogelijk deze status:

De laatste stop is (onterecht) te vroeg geregistreerd. De Control Tower concludeert dan dat de hele rit afgerond is en stopt met GPS data verwerken. In de app zal de route wel volledig zijn in dit geval. Als dit regelmatig voorkomt, overleggen wij graag met u hoe deze situatie te verbeteren is.

Er kan een probleem zijn met de registratie van voertuig en/of BoCo, met name als deze voor de eerste keer rijdt. In bepaalde gevallen is hiervoor extra configuratie nodig. Ga na of dit gebeurd is volgens de afspraken met app-leverancier en Simacan. Als die controle niet de oplossing biedt, kan het probleem bij  Simacan Support gemeld worden.

  • De voorgaande trip van het voertuig is nog niet afgerond, omdat de laatste stop(s) daarvan niet geregistreerd zijn. De oplossing is dan die vorige trip handmatig af te melden, dan zal de data achteraf nog verwerkt worden en de actieve trip zich 'herstellen' (hier zit wel een tijdslimiet aan, standaard is die 4 uur).


NB: de Control Tower kan achteraf ontvangen data alsnog verwerken, met één uitzondering: oudere datapunten worden niet meer verwerkt als er ook nieuwere zijn. De manier waarop data achteraf verstuurd wordt, hangt af van de gebruikte app. Bijvoorbeeld: Logi-app stuurt na een storing de nieuwste bekende puntjes eerst. Dat geeft gaten bij Simacan maar niet bij Logi-app.


Probleem: De GPS punten liggen ver naast de feitelijke locatie van het voertuig

Dit wijst op een probleem met de boordcomputer of de app daarop, graag voorleggen aan uw app leverancier.

Twee extreme voorbeelden: 

1) een locatie met lat 0, long 0. Dit is een punt ergens onder Afrika. In dit geval wil een herstart van de BoCo nog wel eens helpen.

2) lat/long omkering. Dit is een punt ergens in de zee naast Madagascar (uitgaande van een werkelijke locatie in Nederland). Dit wijst mogelijk op een probleem in de integratie met het Fleet Management Systeem of, in zeldzame gevallen, op een bug in de software; meldt dit dan bij Simacan Support.


Probleem: Conflicterende punten, ofwel het voertuig lijkt op twee (of meer) plaatsen tegelijk te zijn

In dit geval zijn twee (of meer) verschillende chauffeurs ingelogd op dezelfde rit, minstens één van hen heeft dus de verkeerde rit voor zich.