Op deze pagina staat uitgelegd hoe het Simacan platform de aankomst- en vertrektijden op stops registreert in de Control Tower. Simacan registreert deze tijden op basis van GPS-data die we ontvangen van de boordcomputer. Voor meer uitleg daarover lees eerst het artikel ''Wat is realisatie / GPS data?''


Wat is een Geofence

Simacan registreert stops op basis van een zogeheten ''Geofence''. Dit is het gebied van X meten (instelbaar) rondom een locatie. Als het platform GPS posities ontvangt in dat gebied, dan gaan we er vanuit dat de chauffeur is ''gearriveerd''. Als we daarna vervolgens GPS posities ontvangen buiten dat gebied, dan gaan we er vanuit dat de chauffeur is ''vertrokken''. 


Simacan werkt met een algoritme wat vervolgens beoordeeld wanneer een aankomst of vertrek realistisch is geweest. Zo voorkomen we bijvoorbeeld dat er onterecht een aankomst wordt geregistreerd wanneer de chauffeur enkel langs een locatie is gereden. 


Een Geofence wordt standaard gegenereerd voor iedere locatie met een cirkel radius van X meter (instelbaar) rondom het centrum van de locatie. Het is gebruikelijk dat deze instelling minimaal op 250 meter staat en maximaal op 1500 meter staat. Het is daarnaast mogelijk om zelf handmatig een Geofence in te tekenen. Hierdoor kun je bijvoorbeeld het gebied groter maken of kleiner. Dit is handig omdat je te maken kunt hebben met kleine winkels of grote distributie centra. Voor meer informatie over het intekenen van geofences, zie Locatiebeheer.


Voorbeeld van twee automatisch bepaalde (dus niet ingetekende) geofences vlakbij elkaar. Deze zijn zichtbaar te maken door de instelling 'Kruimelpad' te selecteren in de rit-details en ver genoeg op de kaart in te zoomen:


Voorbeeld van een handmatig ingetekend Geofence:


Hieronder staat de verdere werking uitgelegd van het stopdetectie algoritme.


De start van een rit

Voordat een rit daadwerkelijk als ''gestart'' wordt beschouwd, wacht het platform op GPS data voor de eerste stop. De chauffeur moet altijd bij de eerste stop zijn geweest voordat we de andere stops kunnen registreren.


Daarna is het wel mogelijk om stops in een andere volgorde te rijden dan gepland, mits deze instelling is aangezet. De voorkeur heeft natuurlijk om de planning up to date te houden met de werkelijkheid.


Hoe wordt de aankomsttijd vastgesteld?

Zoals al gezegd wordt de aankomst tijd geregistreerd zodra we GPS data ontvangen binnen de Geofence.


In principe is de aankomsttijd: het eerste moment waarop het voertuig stilstaat binnen de geofence (een zogeheten 'standstill_event'). De snelheid van het voertuig is dan 0. Of aanwezigheid van een voertuig binnen een Geofence ook daadwerkelijk tot een geregistreerde aankomst leidt, hangt van een aantal voorwaarden af:

 • Er moeten meerdere GPS punten dicht bij elkaar binnen het Geofence zijn;
 • Het voertuig moet een minimale tijd binnen de Geofence verblijven. Deze tijdsduur is een instelling. Voor thuisbezorging kan hij op X minuten (instelbaar) gezet worden. Gebruikelijk voor deze instelling is 3 minuten. Voor transport operaties met laden en lossen zal het wat langer zijn zoals minimaal 10 minuten. Optioneel kan ook een minimum percentage ingesteld worden van de geplande stoptijd (cq laadtijd) die binnen de Geofence doorgebracht moet zijn. Staat de chauffeur bijvoorbeeld stil maar beweegt hij weer na 1 minuut? Dan is de chauffeur volgens ons nog niet gearriveerd.
 • Er zitten 'afvang' functies in, zoals dat een zeer duidelijke stop vlakbij maar buiten een Geofence ook als stop geregistreerd wordt, onder instelbare voorwaarden;
 • Er is in te stellen of stops wel of niet in afwijkende volgorde geregistreerd mogen worden (afwijkend van de planning);
 • Er is een 'tijdsblok' (Window) rondom de geplande tijd van een stop waarbinnen hij geregistreerd zal worden, deze maximale 'te vroeg' en 'te laat' waarden zijn separaat in te stellen; Gebruikelijk is bijvoorbeeld -60 minuten voor ''te vroeg'' en +30 minuten voor ''te laat''
 • Afhankelijk van het voertuig en de boordcomputer kan er ook gekeken worden naar het uitzetten van de motor van het voertuig als bewijs van stoppen; een zogenaamd 'contact_off_event' of naar de proof-of-delivery indien beschikbaar.
 • De startijd van de standstill wordt gegenereerd wanneer er maximaal 100 meter gereden is binnen 3 minuten. De eindtijd van een standstill wordt toegekend aan het eerste GPS puntje wanneer het voertuig weer rijdt.
 • Als de standstill niet bepaald kan worden, dan zijn er terugvalopties zoals het eerste gedetecteerde punt binnen de Geofence.


Problemen oplossen

Hieronder staat verklaringen voor problemen die mogelijk optreden met de stopdetectie in jouw Control Tower.


Probleem: Een stop is onterecht niet geregistreerd

Mogelijke verklaringen waarom dit optreedt:

 • De GPS registratie was niet goed. Er zijn helemaal geen punten doorgekomen, of de 'drift' was zo groot dat de punten te ver uit elkaar of zelfs buiten de fence vielen. Af en toe treedt ook een probleem met een device op waarbij de punten honderden meters naast de werkelijke locatie gezien worden. De oplossing in deze gevallen meestal: controle van het device of de app die de chauffeur gebruikt. Het kan ook een tijdelijk connectie-probleem zijn als het zichzelf later herstelt.
 • De stop duurde korter dan de ingestelde minimum-tijd. Als dit vaak voorkomt, is aan te raden om die instelling aan te passen.
 • De chauffeur was veel te vroeg of te laat, of week af van de planningsvolgorde waar dit niet toegestaan is.
 • De rit was volgens de Control Tower reeds afgerond, omdat de laatste stop al afgehandeld was (al dan niet terecht). Latere stops worden in dat geval genegeerd.
 • De voorgaande trip van het voertuig is nog niet afgerond, omdat de laatste stop(s) daarvan niet geregistreerd zijn. De oplossing is dan die vorige trip handmatig af te melden, dan zal de data achteraf nog verwerkt worden en de actieve trip zich 'herstellen' (hier zit wel een tijdslimiet aan, standaard is die 4 uur).


Probleem: Een stop is onterecht wel geregistreerd

Mogelijke verklaringen waarom dit optreedt:

 • De chauffeur heeft gedurende meerdere minuten stilgestaan vlakbij de stoplocatie, bijvoorbeeld vanwege pauze, een stoplicht of file, waardoor deze te vroeg afgemeld is. Nogmaals daar stoppen wordt dan niet meer geregistreerd. Dit is iets om goed rekening mee te houden bij het intekenen van geofences (dat bijvoorbeeld niet per ongeluk een snelweg of kruispunt er binnen valt). Dit is ook een risico als meerdere locaties zeer dichtbij elkaar liggen.
 • Als dezelfde locatie meerdere keren voorkomt in één route gaat dit ook wel eens mis, als bijvoorbeeld de chauffeur tijdens de eerste stop kort het geofence verlaat en daarna weer inrijdt (bijvoorbeeld vanwege pauze of omdat tussen het lossen en laden een stuk omgereden wordt), dan kan dit onterecht als twee stops gezien worden in plaats van één. Dit is op te lossen door Geofences ruimer in te tekenen en door de maximale 'te vroeg' waarde goed in te stellen.
 • Een 'burenlevering', doordat twee stops vlakbij elkaar liggen concludeert hij dat beide al bezocht zijn.


Hoe wordt de vertrektijd vastgesteld?

De vertrektijd wordt getriggerd doordat er een GPS positie is ontvangen die buiten de Geofence valt. De vertrektijd wordt dan gebaseerd op het 'standstill_end_event' van de laatste 'standstill'. Dit betekent dat we kijken naar de laatste keer dat de chauffeur is gestopt binnen de geofence en de eindtijd daarvan noteren als vertrektijd. Als die eindtijd niet bekend is, dan wordt de tijd gegistreerd van de GPS positie buiten de Geofence.


Deze instelling is uit te zetten waardoor (bijna) altijd de GPS positie buiten de Geofence wordt genoteerd als vertrektijd. Bijna omdat ook hier weer uitzonderingen voor zijn.


Problemen oplossen

Hieronder staat verklaringen voor problemen die mogelijk optreden met de stopdetectie in jouw Control Tower.


Probleem: het vertrek wordt niet geregistreerd

Dit komt niet heel vaak voor, als de aankomst wel zichtbaar is. Mogelijke verklaringen waarom dit optreedt:

 • Mogelijk is gedurende de stop de GPS uitgevallen, of de chauffeur is uitgelogd, waardoor de connectie verbroken is.
 • De chauffeur is extreem vroeg of laat (hoewel dan gewoonlijk ook de aankomst niet zichtbaar is).
 • Het gaat om twee naast elkaar liggende (los)locaties, waarbij de chauffeur zijn voertuig op dezelfde parkeerplaats laat stilstaan, waardoor maar één stop zichtbaar is en het lijkt alsof de tweede niet heeft plaatsgevonden.


Probleem: het vertrek wordt te vroeg geregistreerd

Mogelijke verklaringen waarom dit optreedt:

 • Dit kan gebeuren als de chauffeur tijdens een stop kort het Geofence verlaat en daarna weer inrijdt, bijvoorbeeld vanwege pauze of omdat tussen het lossen en laden een stuk omgereden wordt. Dit is op te lossen door Geofences ruimer in te tekenen en door de maximale 'te vroeg' waarde goed in te stellen.
 • Het kan ook een gevolg zijn van 'GPS drift' waarbij de locatie waarneming onnauwkeurig en wisselend is, terwijl het voertuig gewoon stil staat. Als hierbij een punt buiten het geofence valt, wordt de stop onterecht al afgerond. Dit risico is ook te verminderen door het ruim intekenen van geofences (waar mogelijk).


Tip: Lees ook het artikel ''Hoe ETA's worden berekend''